خرید و قیمت روز شیره خرما اصفهان

شیره خرما اصفهان یک ماده غذایی گرانقدر است که از شیرینی و عسلی بودن خرما به دست می‌آید و از قدیمی‌ترین زمان‌ها در غذاها و شیرینی‌های محلی استفاده می‌شود.