صادرات شیره خرما تازه با قیمتی استثنایی

تولید کنندگان شیره خرما تازه، این محصول را با کیفیت بالایی تولید و سپس در تمامی بازار های موجود در سراسر کشور عرضه می کنند، تا همه بتوانند از این محصول استفاده